Zdobywanie informacji od innych - komunikacja w klasie

Zadanka wymagające sprawnej wymiany informacji

Jednym z aspektów, na który kładę nacisk na moich zajęciach jest uczenie, że język służy do komunikacji i ma być używany, żeby się dogadać. Nie spodziewam się, ale i też nie wymagam pełnej poprawności w tego typu zadaniach. Jeśli informacje zostały przekazane i nie było żadnych zakłóceń, to uważam to za sukces!

Przedstawiam kilka przykładowych kart pracy, które służą do komunikatywnych zadań podczas lekcji. Materiały są przygotowane na podstawie zakresu z podręczników, których używamy na zajęciach. Karty stworzone są tak, aby umożliwiać używanie struktur poznanych na lekcji, ale również pozwalają na zdobywanie informacji od wielu rówieśników. Uczniowie przemieszczają się po klasie i uzyskują wszystkie dane potrzebne do uzupełnienia kart.

Pokombinuj, stwórz zadanie i pozwól uczniom zdobywać sprawności komunikacyjne!

Na zadania z naciskiem na gramatykę przyjdzie czas troszkę później. ⌛️

Powiązane artykuły:

A teraz wybieram... ciebie! Patyczki w klasie

Promowanie współpracy Czy kiedykolwiek zmierzyłeś się z niechętnymi do współpracy uczniami? Z pewnością. Ciągłe sprzeczki i niezadowolenie z pracy…