Moje ulubione 4 tematy CLILowe w klasach młodszych

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jak wplatać wiedzę dotyczącą otaczającego nas świata na swoich zajęciach językowych? Jeśli choć raz przeszło ci to przez głowę, powinieneś spróbować metody zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego.
CLIL (content and language integrated learning) to mówiąc w ogromnym skrócie używanie języka obcego do przekazywania treści przedmiotowych takich jak matematyka, przyroda, sztuka, itd.

Zanim przejdę do tematów, które doskonale sprawdzają się w klasach młodszych przy użyciu tej metody, muszę wspomnieć o taksonomii Bloom'a - jest to niezbędny element w zajęciach CLILowych. (Taksonomia) Jest to klasyfikacja celów nauczania. Więcej na ten temat możesz doczytać na tej stronie internetowej -> klik

Współpraca

CLIL jest zazwyczaj pierwszym wyborem w nauczaniu w środowisku dwu- lub trzyjęzycznym. Jednak może on być efektywnie wykorzystywany w jednojęzycznym środowisku. Należy spełnić jeden bardzo istotny warunek – między nauczycielem językowym a przedmiotowym musi być ścisła współpraca. Wspólnie powinni analizować i przygotowywać treści, dobierać odpowiedni język, który będzie używany podczas zajęć, adaptować materiały autentyczne, itd.

Chciałam wam przedstawić tematy, których nie może zabraknąć podczas zajęć uczniów w klasach młodszych. Będę je opisywać z perspektywy językowca. W praktyce, najczęściej dogaduję się z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej uczącymi moje klasy, żebyśmy w tym samym dniu lub tygodniu zrobili zajęcia o podobnej tematyce. Dzieci są bardzo zadowolone, bo mają już wiedzę w jakimś temacie, a ze mną na lekcji mogą ją usystematyzować, poznać nowe słownictwo, które pomoże im opisać i nazwać zachodzące procesy lub po prostu poeksperymentować i używać języka angielskiego. A może znajdą się odważni nauczyciele, którzy zdecydują się połączyć siły i wspólnie przeprowadzić zajęcia/cykl zajęć? Warto pogłębić taką współpracę, chociaż nie ukrywam, to będzie wymagało mnóstwa dobrej woli, cierpliwości i kreatywności 😉

Moje ulubione CLILowe tematy, które realizuję z maluchami.

Jedzenie – nauki przyrodnicze

Klasyfikacja jedzenia

Umiejętności wg taksonomii Blooma:
Nazywanie produktów spożywczych i ich grup WIEDZA
Określanie przynależności produktów spożywczych do różnych grup w zależności od ich pochodzenia ROZUMIENIE
Tworzenie tabelki z wcześniej poznanymi oraz nowymi produktami spożywczymi SYNTEZA

Zakres słownictwa:
plants, fruit, vegetable, animals, fish, meat, dairy, sea food, food items of your choice

Potrzebne struktury gramatyczne:
…is from, …is made of, …consists of

Niezbędne pomoce:
flashcards, realia, a board & magnets or a corkboard, pins and string

Materiały do druku:
tabelka do uzupełnienia przez każdego z uczniów, nazwy grup produktów

Jak możesz przeprowadzić tę lekcję?

 • Krótka rozgrzewka językowa – piosenka powitalna
 • Opowiedz historyjkę o swoim poranku skupiając
  się na tym, co jadłeś na śniadanie. Pokaż torbę papierową, w której znajdują
  się różne produkty spożywcze
 • Poproś o nazwanie różnych produktów i zachęć
  uczniów do opowiadania o tym, co jedli dziś rano, wczoraj, w ostatnim tygodniu
 • Przedstaw i wyjaśnij ideę klasyfikowania jedzenia
  ze względu na pochodzenie
 • Stwórzcie wspólnie tabelkę (podobną jak w
  materiale do druku, który znajdziesz powyżej) – to może być równie dobrze praca
  w grupach, wszystko zależy od wieku uczniów
 •  ‘Potrafię sklasyfikować moje ulubione produkty spożywcze’ – praca indywidualna z tabelką

Inne propozycje do tematu JEDZENIA

 • Zdrowa i niezdrowa żywność
 • Jak powstaje moje jedzenie? Od ziarna do chleba

Zerknij na moją tablicę Pinterest, żeby znaleźć prace plastyczne oraz projekty

Koła wokół nas – edukacja przyrodnicza i plastyczna

Umiejętności wg taksonomii Blooma:
Rozpoznawanie i nazywanie różnych kształtów WIEDZA
Rozróżnianie obiektów w kształcie koła i opisywanie z czego są zrobione ROZUMIENIE Manipulowanie przedmiotami w celu określenia ich cech fizycznych takich jak obracanie się, turlanie, itp. Oraz próby wyjaśnienia zaistniałych zjawisk ZASTOSOWANIE
Zaprojektowanie dwunastu przedmiotów z życia codziennego przy użyciu pustych kół ZASTOSOWANIE

Zakres słownictwa:
names of shapes, everyday objects in a circle shape (a wheel, a road sign, a key hole, a snowball, etc.), motion vocabulary (roll, spin, push, etc.)
Potrzebne struktury gramatyczne: If______, it _________. (0 conditional), It’s round, It’s made of…, It looks like….

Niezbędne pomoce:
round objects, a book or a story about circle things, a song about circles

Materiały do druku:
kartka z pustymi kołami

Jak możesz przeprowadzić tę lekcję?

 • Gra TPR na dobry początek
 • Zbierz uczniów na dywanie/podłodze i przedstaw magiczne/tajemnicze pudełko, w którym będą same okrągłe przedmioty tj. moneta, pierścionek, piłka, wacik kosmetyczny, itp. – spróbuj zachęcić dzieciaki, żeby nazwały te przedmioty. Poproś, aby wymyśliły co te przedmioty mają ze sobą wspólnego
 • Opowiedz lub przeczytaj historię o okrągłych przedmiotach wokół nas, użyj fotografii, żeby zainteresować uczniów
 • Dobrym pomysłem będzie zrobienie sobie krótkiej przerwy z piosenką o kole
 • Wykonajcie eksperymenty z okrągłymi przedmiotami, podczas których uczniowie sami będą mogli sformułować wnioski i podzielić się obserwacjami dotyczącymi fizycznych cech przedmiotów
 • Rozdaj karty z pustymi kołami i zachęć uczniów, żeby zaprojektowali różne przedmioty

Potrzebujesz więcej pomysłów na CLILowe lekcje o kształtach?

Zerknij na moją tablicę oraz na bloga Natalii NatiEnglish, na którym znajdziesz sporo matematycznych inspiracji z kształtami.

Cykl życia – owoc (lub inna roślina) – edukacja przyrodnicza

Umiejętności wg taksonomii Blooma:
Rozpoznawanie i podpisywanie części owoca WIEDZA
Zastosowanie poznanej zasady do innych owoców i warzyw. Porównywanie cyklu życia roślin i drzew ROZUMIENIE
Naszkicowanie cyklu życia wybranej przez ucznia rośliny ZASTOSOWANIE
Przeprowadzenie eksperymentu – zasadzenie własnej rośliny i obserwacja jej cyklu w klasie ANALIZA
Porównanie, analiza i podsumowanie cyklu życia roślin na podstawie eksperymentu EWALUACJA I SYNTEZA

Zakres słownictwa:
parts of plants (a stem, roots, a seed, leaves, a sprout) germination, sunlight, soil, water, etc.

Potrzebne struktury gramatyczne:
If……., it’ll……. (1st conditional)

Niezbędne pomoce:
a poster with a life cycle of a chosen plant, seeds, empty jars, watering cans, soil, gardening tools, flashcards, a song with video ‘Planting song’

Materiały do druku:
graf do porównywania cykli życia

Jak możesz przeprowadzić tę lekcję?

 • Przynieś różne nasiona i owoce. Zachęć uczniów, żeby opowiedzieli ci jak nasiona stają się owocami. Wyciągnij jak najwięcej informacji, a następnie pozwól uczniom dopasować nasiona do owoców
 • Narysuj wybrany przez siebie owoc i podpisz jego części – powiedz, że postaracie się rozrysować jego cykl życia. Pytaj uczniów, co należy zrobić, żeby osiągnąć kolejny etap.
 • Pokaż plakat z cyklem życia wybranej przez siebie rośliny. Opisz dokładnie jakie procesy zachodzą na poszczególnych etapach. Używaj odpowiedniego języka!
 • Posłuchajcie piosenki ‘Planting song’. Fajnym pomysłem może być wymyślenie układu tanecznego, który zilustruje czynności z piosenki
 • Pokaż inne przykłady cykli życia, np. drzewa, kwiatka - innej rośliny; zachęć dzieciaki, żeby poszukały różnic i podobieństw i wypełniły graf (który możesz za darmo pobrać wyżej)
 • Korzystając z nasion, które przyniosłeś do klasy przeprowadźcie eksperyment – posadźcie je w słoiczkach i obserwujcie jak będzie przebiegał cykl życia tych roślin

Więcej pomysłów na zajęcia w tematyce cykli życia?

 Zaczerpnij inspiracje z mojej tablicy na Pinterest

5 zmysłów – eksperymenty – nauki przyrodnicze

Umiejętności wg taksonomii Blooma:
Nazywanie części ciała człowieka i przypasowanie ich do odpowiednich zmysłów WIEDZA
Rozróżnianie różnych zmysłów po przeczytaniu fragmentów opisu ZROZUMIENIE Eksperymentowanie ze zmysłami ANALIZA Projektowanie i przeprowadzanie samodzielnie eksperymentów SYNTEZA

Zakres słownictwa:
names of body parts (eyes, ears, a mouth, hands, fingers, skin, a nose), sight, vision, see, hearing, sounds, touch, smell, adjectives to describe different textures, tastes and smells (rough, smooth, fluffy, bitter, sweet, sour, spicy, loud, swishy, squeaky, etc.)

Potrzebne struktury gramatyczne:
I can … with my …, It’s…

Niezbędne pomoce:
Short texts about different senses big enough to be presented in the classroom

Do eksperymentów będziesz potrzebował:

dotyk: a blind fold, different objects with various textures, for example, a chestnut, wool, a stone

słuch: different sounds recorded or played from the internet, for example: flushing the toilet, sounds of hammer, a squawking parrot, etc

wzrok: a blind fold, a piece of chalk and a board/marker and a big sheet of paper

węch a blind fold, small containers with different spices: basil, cinnamon, lavender, cumin, etc. or candles with fruity scents

smak: a blind fold, plastic tea spoons, chopped garlic, grated orange zest, soya milk, cooked millet, etc.

Materiały do druku:
karty z nazwami zmysłów (np. do podpisania stanowisk z eksperymentami), plakat ze zmysłami

Jak możesz przeprowadzić tę lekcję?

 • Zacznij od rysunku na tablicy. Szybko naszkicuj oczy, uszy, ręce, usta i nos. Poproś uczniów, żeby odgadli jaki będzie temat dzisiejszej lekcji
 • Zaprezentuj plakat, na którym będą zmysły wraz z częściami ciała (do pobrania wyżej) i zagrajcie w grę ruchową (TPR) ‘I can smell with my nose’ smell=sniff nose=point to the nose
 • Przeczytaj krótkie fragmenty tekstu dotyczące odbierania bodźców przez różne części ciała lub po prostu opisy zmysłów –> możesz ułożyć krótkie ćwiczenie: słuchanie dla konkretnej informacji, zagadka ‘jaki to zmysł?’, uzupełnienie brakującego słowa, np. I use my _____ to recognise if my tea is sweet or bitter.
 • Przeprowadź eksperymenty (z doświadczenia wiem, że w dużych klasach optymalnie jest brać po 2 max 3 osoby do każdego z eksperymentów), pamiętaj, żeby po każdym eksperymencie krótko wyjaśnić który zmysł był sprawdzany, czy trudno jest korzystać tylko z jednego zmysłu, itd.
 • Podziel uczniów na małe grupki i poproś o wymyślenie kolejnych eksperymentów

DOTYK
włóż różne przedmioty do kartonowego pudła, zaproś ochotników, którzy, z zasłoniętymi oczami włożą swoje dłonie do pudła. Zanim jednak uczeń poda nazwę rzeczy, którą rozpoznał, zachęć go do opisania jej. Im większej ilości przymiotników użyje, tym lepiej. Np. It’s round, spiky and hard. I think it is a chestnut

WĘCH
ustaw kilka małych pojemniczków z różnymi przyprawami lub świece zapachowe w jednym rzędzie, mniej więcej 30-50cm od siebie i połóż obok karteczki i puste słoiki. Zaproś kilkoro uczniów do eksperymentu i poproś o zamknięcie oczu i powąchanie zawartości pojemników. Pomysły na to co znajduje się w środku zapisują na papierze. Na koniec zadania sprawdzicie wszystkie odpowiedzi

SŁUCH
odtwarzaj różne dźwięki (użyj internetu do znalezienia różnych nieoczywistych dźwięków 😉), a w trakcie słuchania uczniowie mogą zapisywać swoje odpowiedzi, które sprawdzicie na koniec eksperymentu

WZROK
wybierz dwóch ochotników i wręcz im kawałek kredy lub marker, w zależności jaką macie w klasie tablicę. Ochotnicy z zasłoniętymi oczami mają za zadanie narysować coś, co wymyśli im reszta uczniów

SMAK
Rozdaj opaski na oczy. Już na samym początku uprzedź uczniów, że nic co tu będzie do spróbowania nie będzie niejadalne ani obrzydliwe 😉 Kiedy uczniowie będą gotowi, daj im odrobinę jedzenia lub płynu na łyżeczce do spróbowania. Podobnie jak w eksperymencie z węchem, możesz im dać karteczki, żeby zapisywali swoje odpowiedzi

Uważasz, że te pomysły nie
wyczerpują tematu?

Zerknij na moją tablicę Pinterest po więcej kart pracy i projektów w tym temacie.

Moje inne CLILowe lekcje, które możesz wykorzystać z najmłodszymi

Podróżowanie i bezpieczeństwo na drodze - geografia, edukacja społeczna

Chiński Nowy Rok - historia, kultura

Świątecznie dookoła świata - kultura, geografia

Londyńska podróż po mapach - geografia, kultura

Eduweek#6

Ten artykuł został napisany w związku z blogerską akcją EduWeek #6- TOP of the Top. Poniżej znajdziesz listę wszystkich blogów biorących udział w tej edycji. Zachęcam do odwiedzenia poniższych blogów i zdobycia jeszcze większej porcji inspiracji!

*Atena ELT publishing *Angielskipodrodze.pl *Authentic-teaching *Blog Akademia Lektora *Creativity killed the class *English Freak *EnglishLand *English-nook *Elikeenglish
*EV Szkolenia dla nauczycieli - Katarzyna Warszyńska *From P. with Love *Karolina Kępska - Teacher Trainer *Karolina Lubas - English Teacher *Laboratorium Języka - Jarosław Piwowar *Magdalena Ślawska - angielski zawodowy *Nauczycielka Angielskiego
*Oskar Rożewicz - nauczyciel *Studio Języka Angielskiego English on fleek
*Sylwia Grubiak-Creative Teacher
*Włoski z Paolą

Powiązane artykuły:

Mówienie do dziecka po angielsku - początek mojej przygody

Naturalny sposób przyswojenia języka Biegła znajomość języka obcego nie oznacza automatycznie, że rodzic czy opiekun będzie mówił w nim…

Czy warto wprowadzać elementy gramatyki języka angielskiego w klasach młodszych?

No pewnie! Ale jak to powinno wyglądać? Nie wyobrażam sobie podczas zajęć z dziećmi typowej prezentacji zagadnienia gramatycznego przy…

Słuchanie ze zrozumieniem w klasach 1-3 – Back to School (materiały)

Nowy rok szkolny już rozpoczęty! Przejęci uczniowie pewnie opowiadali o swoich wakacjach korzystając ze słownictwa poznanego jeszcze w czerwcu.